คุณจะได้อะไรจากการนวด?(ตอนที่ 1)

Image

  1. ประโยชน์ของการนวดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ในการที่จะทราบว่าอะไรมีคุณค่า

มีประโยชน์เพียงไรนั้น อาจต้องดูจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น มีการนำมาใช้

แพร่หลายหรือไม่ สิ่งนั้นมีความคงทนต่อการพิสูจน์จากบุคคลและกาลเวลายาวนานแค่ไหน

ซึ่ง “การนวด”นั้น เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในชนชาติต่าง ๆ แทบทุกวัฒนธรรมทั่วโลก

โดยประโยชน์ของการนวดนั้นมีมากมากหลายประการ ดังจะขอกล่าวโดยรายละเอียด ดังนี้
1.1 มีต่อระบบการไหลเวียนของโลหิต
1.1.1 เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ทำให้เลือดและน้ำเหลืองถูกบีบออกจาก

บริเวณนั้น และมีเลือดและน้ำเหลืองใหม่มาแทน ระบบไหลเวียนจึง ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.1.2 ช่วยลดอาการบวม
1.1.3 ทำให้บริเวณที่นวดมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น กระตุ้นการทำงานของระบบ ไหลเวียน
1.2 มีต่อระบบกล้ามเนื้อ

1.2.1 ทำให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพราะมีเลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้น

1.2.2 ช่วยขจัดของเสียในกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้น ลดอาการเมื่อยล้า
1.2.3 ทำให้กล้ามเนื้อหย่อนลง ผ่อนคลายความเกร็ง
1.2.4 ลดอาการบวมและบรรเทาความเจ็บปวด
1.2.5 บรรเทาอาการขัดยอก
1.2.6 ช่วยขจัดของเสียที่คั่งค้างอยู่ตามกล้ามเนื้อ
1.2.7 ช่วยให้กล้ามเนื้อคงรูปได้สัดส่วน ไม่ห่อเหี่ยว
1.2.8 ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น โดยทำให้เนื้อเยื่อส่วนนั้นแข็งแรงและ ยึดเกาะติดกันแน่น
1.2.9 ช่วยลดสาเหตุของการพองตัวหนาขึ้นของบาดแผล
1.2.10ในรายที่มีพังผืดเกิดภายในกล้ามเนื้อ การนวดจะทำให้พังผืดอ่อนตัวลง ทำให้กล้ามเนื้อ

มีความยืดหยุ่นดีขึ้นอาการเจ็บปวดจะลดลง

Image
1.3 มีต่อผิวหนัง
1.3.1 ทำให้เลือดมาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นมากขึ้น ทำให้ผิวหนังเต่งตึง
1.3.2 ทำให้ตัวยาดูดซึมได้ดีขึ้นทางผิวหนัง หลังการนวดที่นานพอควร
1.3.3 การคลึงในรายที่มีแผลเป็น ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นมากขึ้น

ทำให้แผลเป็นอ่อนตัวลงหรือเล็กลง
1.3.4 ช่วยขจัดรอยเหี่ยวย่นตามใบหน้าและส่วนต่าง ๆ เพราะการนวด

ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
1.4 มีต่อระบบทางเดินอาหาร

1.4.1 เพิ่มความตึงของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ กระเพาะอาหารและ ลำไส้
เกิดการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้เจริญอาหาร   ช่วยลดอาการ

ท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเป็นระบบ
1.5 มีต่อจิตใจ
1.5.1 ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สบายกายและใจ
1.5.2 ทำให้รู้สึกแจ่มใส กระฉับกระเฉง
1.5.3 ลดความเครียดและความวิตกกังวล
1.5.4 มีความรู้สึกมั่นใจต่อการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
1.6 มีต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยทั่วไป เช่น

1.6.1 ไหล่แข็ง อาการนี้ค่อนข้างจะอักเสบและเจ็บปวด การนวดจะช่วยทำให้

การไหลเวียนและการเคลื่อนไหวของน้ำเหลืองเป็นไปด้วยดี และ นอกจากนี้การนวด

กล้ามเนื้อรอบข้อต่อจะช่วยกล้ามเนื้อที่ตึงด้วย
1.6.2 คอแข็งและไหล่เคล็ด อาการทั้งสองนี้ ช่วยได้ด้วยการกดคอและไหล่

โดยเฉพาะการบีบ นวดไหล่
1.6.3 เจ็บที่ปีกไหล่ สาเหตุนี้เนื่องมาจากสารพิษที่สะสมเป็นผลทำให้การ

ไหลเวียนลำบาก การนวดแบบกดลึกที่บริเวณนั้นจะช่วยได้มาก
1.6.4 เอ็นอักเสบ เนื่องมาจากการยกของ การนวดช่วยในการไหลเวียนของโลหิต

และ น้ำเหลืองไปยังบริเวณนั้น และผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่อยู่รอบ ๆ
1.6.5 การปวดน่อง, ปวดสะโพก การนวดจะช่วยได้ดีมาก ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
1.6.6 เส้นเลือดพอง อาการนี้สามารถป้องกันได้โดยการนวด เพื่อช่วยในการไหลเวียนของ โลหิต
1.7 มีต่อสุขภาพด้านโรคภัยไข้เจ็บ
1.7.1 โรคหืด อาการเช่นนี้มีผลต่อหน้าอกส่วนบนและทำให้หายใจลำบาก ดังนั้น

การนวดโดยการกดเบาๆ บริเวณหน้าอกจะช่วยบรรเทากล้ามเนื้อ หน้าอกได้

1.7.2 ไซนัส ไซนัสอักเสบนำไปสู่อาการเจ็บปวดในศีรษะและหน้า การนวดจะ

ช่วยได้มากโดยการนวดลากลงไปตามจมูกแล้วข้ามไปที่แก้ม
1.7.3 การพักฟื้นของผู้ป่วย หากผู้ป่วยอยู่ในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัดหัวใจ

แต่ยังคงมีความ รู้สึกวิตกกังวลและเครียด การนวดโดยการกดอย่างนุ่มนวลเป็นจังหวะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

เพราะจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสงบและผ่อนคลาย แต่ควรได้รับความเห็นจากแพทย์ก่อนที่จะทำการนวด
1.7.4 เป็นลม การไหลเวียนของโลหิตไปยังร่างกายถูกขัดขวาง ทำให้กล้ามเนื้อ

เกร็งและตึง การนวดสามารถช่วยได้อย่างมาก
1.7.5 เส้นเลือดขอด เส้นเลือดขอดจะมีอาการเจ็บปวด และรู้สึกปวด ๆ เมื่อย ๆ

ขาบวม ซึ่งสามารถช่วยได้โดยการนวดขาเบา ๆ ให้กล้ามเนื้อน่องคลายตัว

Image

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ท

และแหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก

ชาญชัย โพธิ์คลัง. สวัสดิภาพในการเล่นกีฬา.
กรุงเทพมหานคร :   โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์.  2533.
ณัฐพัฒน์. นวดสุขสัมผัส. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค,    ม.ป.ป. ประโยชน์ บุญสินสุข. คู่มือการนวด.
กรุงเทพมหานคร : สวิตาการพิมพ์.  2525.
พิชิต ภูติจันทร์. เวชศาสตร์การกีฬา.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2535
มานพ ประภาษานนท์.   ยืดเส้นสายคลายสารพัดโรค . กรุงเทพมหานคร :
เรือนแก้วการพิมพ์, 2521.
วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร. การออกกำลังกาย.
กรุงเทพมหานคร :
โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, 2533.
สมบัติ ตาปัญญา.  ศิลปะการนวดแบบไทย.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ดวงกมล,   2538.
สุนทรา กล้าณรงค์. เวชศาสตร์การกีฬา. สงขลา :
งานส่งเสริมการผลิตตำรา
มหาวิทยาลัยทักษิณ,2540.
อภิชัย คงเสรีพงศ์และจิตตินัดด์ หะวานนท์.
กีฬาเวชศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
Armstrong, J.R., and Tucker,
W.E. Symposium on Injury in sport .
London : Steples Press, 1964.
Tucker W.E. Injuries and their Treatment .
London : Lewis, 1935.
Tucker and Mallry Castle. Sportsmen and
their lnjuries. London : Pelham Book,
1978. 1 22

เผยแพร่และสนับสนุนโดย 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s