แพทย์ มช.สอน “นวดตอกเส้น”

Image

ศูนย์ประชุมและบริการวิชาการ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 9  วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555  นี้   ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการนวดแผนไทย (ดอกสัก) ชั้น 2 ศูนย์อาหารคาเฟทีเรีย เพื่อนำเสนอการนวดตอกเส้นให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนกลุ่มเครือข่ายแพทย์ไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ได้เข้ารับความรู้ความเข้าใจในศิลปะการนวดตอกเส้นตามหลักและวิธีการที่ถูก ต้อง ลดความเสี่ยงและปลอดภัย รักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

Image
“การนวดตอกเส้นถือเป็นแพทย์ทางเลือก หรือการรักษาแบบแพทย์ผสมผสาน ที่พัฒนามาจากการเช็ด แหก เป่า กระทำโดยใช้ค้อนไม้ตอกผ่านลิ่ม ซึ่งทำจากงาช้างหรือไม้ ลงสู่ตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย เพื่อผ่อนคลายบรรเทาอาการปวดเมื่อย รวมทั้งรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ศาสตร์นี้ถือเป็นอัตลักษณ์ล้นนาในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพได้”

สำหรับระยะเวลาการฝึกอบรมการนวดตอกเส้นใช้เวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันจันทร์–ศุกร์ วันละ 7 ชั่วโมง แบ่งการฝึกอบรมเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยหลักสูตรประกอบด้วย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานมนุษย์เบื้องต้น และการศึกษาโครงสร้างทางร่างกายมนุษย์ จากร่างอาจารย์ใหญ่ ผู้สนใจต้องนำหลักฐานประกอบด้วยรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ  ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท เมื่อจบการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ประชุมและบริการวิชาการ : ESC ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-946710 , 053- 947682 , 080-1250369  ได้ทุกวันในเวลาราชกา

ข้อมูลและภาพจาก มติชนออนไลน์

สนับสนุนและเผยแพร่บทความโดย

 ดอกแก้ว นวดแผนไทย โทร 084 425 9818
https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=208814867452187386406.0004c574c8eeacce7efac&hl=th&ie=UTF8&ll=13.843416,100.494655&spn=0.001935,0.004128&t=m&z=19&vpsrc=1&iwloc=0004c5756fd5662f9f9f8
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s