การนวดแบบราชสำนัก ตอนที่2

เส้นพื้นฐานการนวดพื้นฐานแบบราชสำนัก  มีเส้นพื้นฐานทั้งหมด  ๑๐  เส้น

v บริเวณบ่า

๑.   เส้นพื้นฐานบ่า

๒.   เส้นพื้นฐานไหล่

๓.  เส้นพื้นฐานโค้งคอ

v บริเวณแขน

๔.   เส้นพื้นฐานแขนด้านนอก

๒.    เส้นพื้นฐานแขนด้านใน

v บริเวณหลัง

๓.     เส้นพื้นฐานหลัง

v บริเวณขา

๔.     เส้นพื้นฐานขา

๕.     เส้นพื้นฐานขาด้านนอก

๖.      เส้นพื้นฐานขาด้านใน

 v บริเวณท้อง

๑๐.  เส้นพื้นฐานท้อง

 สัญญาณ คือ  จุดและตำแหน่งในร่างกายที่สามารถบังคับจ่ายเลือดและความร้อน  หรือ  พลังประสาทตามพิกัดหัตถเวช  (สูตรรวมในการรักษาแต่ละโรค  ซึ่งมีหลักเฉพาะในแต่ละโรค)

 จุดสัญญาณ  มีทั้งหมด  ๕๐  จุด

๑.      เส้นพื้นฐานที่มีสัญญาณ  ๕  จุด

v    สัญญาณขาด้านนอก

v    สัญญาณขาด้านใน

v    สัญญาณแขนด้านนอก

v    สัญญาณแขนด้านใน

v    สัญญาณหลัง

v    สัญญาณท้อง

v    สัญญาณไหล่

v    สัญญาณศีรษะด้านหน้า

v    สัญญาณศีรษะด้านหลัง

๒.    เส้นพื้นฐานที่มีสัญญาณ  ๓  จุด

v สัญญาณเข่า

๓.     เส้นพื้นฐานที่มีสัญญาณ  ๑  จุด

v    สัญญาณข้อเท้า

v    สัญญาณจอมประสาท

การกดสัญญาณแต่ละจุดใช้เวลาในการกด  ๑  คาบใหญ่  (๓๐-๔๕  วินาที)

 การนวดพื้นฐาน

การนวดในจุดต่าง ๆ  ของราชสำนัก  เป็นการนวดเพื่อนำเลือดมาเลี้ยงบริเวณที่จะทำการรักษา  เรียกว่า  “การนวดพื้นฐาน”  มี  ๕  ตำแหน่ง

๑.      การนวดพื้นฐานบ่า คือ  การนวดบริเวณบ่าทั้ง  ๒  ข้าง  เพื่อให้กล้ามเนื้อที่เกร็งเกิดการอ่อนตัวและทำให้การไหลเวียนเลือดบริเวณบ่าดีขึ้น

๒.    การนวดพื้นฐานแขน คือ  การนวดบริเวณแขนด้านใน  จากต้นแขนไปจนถึงข้อมือ  เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปทั่วแขน

๓.     การนวดพื้นฐานหลัง คือ  การนวดในแนวข้างกระดูกสันหลังทั้ง  ๒  ข้าง  จากบั้นเอวถึงต้นคอและจากต้นคอลงมาถึงบั้นเอว  เพื่อให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณกระดูกสันหลังดีขึ้น

๔.     การนวดพื้นฐานขา คือ  การนวดตามแนวกระดูกขาด้านข้าง  จากหน้าแข้งลงไปถึงเท้า  และจากเหนือเข่าขึ้นไปจนถึงต้นขา  และกลับมือนวดด้านล่างของขา  จากต้นขาถึงข้อเท้า

๕.     การนวดพื้นฐานท้อง คือ  การนำเลือดมาเลี้ยงบริเวณหน้าท้อง  ให้เส้นท้องหย่อน  คลายกล้ามเนื้อเพื่อกดนวดสัญญาณท้องแต่ละจุด

เทคนิคการนวด

๑.      ใช้นิ้วคู่  (| |)

๒.    ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนไหว้กัน  (X)

๓.     ใช้สันมือกดทับนิ้วหัวแม่มือ  (T)  โดยใช้มือที่วางตามหลักพื้นฐานเหมือนเดิม

การนวดพื้นฐานบ่า
เป็นพื้นฐานที่สู้มือง่าย  (มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อง่ายเมื่อเริ่มออกแรงกด)  เพราะฉะนั้นการนวดจึงจำเป็นต้องแต่งรสมือ  (เมื่อเริ่มกดจะลงน้ำหนักเบาเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อรู้ตัว  แล้วจึงค่อย ๆ  เพิ่มน้ำหนักมากขึ้นเป็นขนาดปานกลางและมากตามลำดับ  การกดน้ำหนักขึ้นทีละน้อยจะทำให้กล้ามเนื้อสามารถปรับตัวรับน้ำหนักได้โดย ไม่รู้สึกเจ็บมากและไม่เกิดอันตราย)  โดยใช้ท่านวด  หกสูง-หกกลาง-หกต่ำ  และใช้น้ำหนัก  ๕๐-๗๐-๙๐  ปอนด์  ตามลำดับ  มีวิธีการนวด  ๒  วิธีคือ๑.      การนวดพื้นฐานบ่าท่านั่ง๒.    การนวดพื้นฐานบ่าท่านอนการนวดพื้นฐานบ่าท่านั่ง

การจัดท่า

ผู้ถูกนวด                นั่งขัดสมาธิ  หรือนั่งห้อยขา

ผู้นวด                     ยืนท่าหกสูง,  หกกลาง,  หกต่ำ

วิธีการนวด

๑.      วางนิ้วหัวแม่มือคู่  กดบนแนวกล้ามเนื้อบ่า  เริ่มจากชิดร่องข้อต่อกระดูกหัวไหล่ด้านบน  (หัวดุมไหล่)  กดไหล่ไปจนถึงปุ่มกระดูกต้นคอ  (C7)  โดยผู้นวดยืนอยู่ในท่าหกสูง  (กางขาเสมอไหล่ในระนาบเดียวกัน)  ใช้น้ำหนัก  ๕๐  ปอนด์  (๑/๒  ของกำลังผู้นวด)

๒.    วางนิ้วหัวแม่มือคู่  กดไล่จากชิดปุ่มกระดูกต้นคอย้อนกลับในแนวเดิม  โดยผู้นวดยืนในท่าหกกลาง  (ขาข้างหนึ่งล้ำไปข้างหน้า  เวลากดโน้มตัวไปด้านหน้า  งอเข่าหน้า  ขาข้างที่อยู่ด้านหลังตึง)  ใช้น้ำหนัก  ๗๐  ปอนด์  (๓/๔  ของกำลังผู้นวด)

๓.     วางนิ้วหัวแม่มือคู่  กดไล่ขึ้นในแนวเดิม  (แนวเดียวกับข้อ  ๑.)  โดยผู้นวดยืนในท่าหกต่ำ  (ขาข้างหนึ่งล้ำไปข้างหน้า  เวลากดย่อเข่าขาข้างที่อยู่หน้า  เปิดปลายเท้าขาข้าที่อยู่ด้านหลัง  ขาตึง)  ใช้น้ำหนัก  ๙๐  ปอนด์  (เต็มกำลังของผู้นวด)

ข้อควรระวัง

๑.      ไม่ควรกดล้ำกล้ามเนื้อบ่าไปด้านหน้า  เพราะบริเวณนั้นเต็มไปด้วยระบบหลอดเลือดไปเลี้ยงสมอง  ถ้ากดอาจทำให้คนไข้เป็นลม  คลื่นไส้อาเจียนได้  (Carotic artery)

๒.    กรณีผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงไม่ควรกดแรง

หมายเหตุ

เป็นเส้นพื้นฐานที่ทำให้เกิดอาการเป็นลมได้ง่าย

การนวดพื้นฐานบ่าท่านอน

เป็นการนวดเหมือนนวดพื้นฐานบ่าท่านั่ง  เพียงเปลี่ยนสภาพผู้ถูกนวดจากท่านั่งเป็นท่านอน  ผู้นวดเปลี่ยนจากท่ายืน  เป็นนั่งคุกเข่าคู้อยู่หลังผู้ถูกนวด  การวางมือและทิศทางการนวดเหมือนท่านั่ง

เชิญพบอีกแง่มุมหนึ่งของสาระดีๆแห่งชีวิตได้ที่ >>>>>   

http://lekfinetune.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s