คำสอนหลวงตา

58

“ถ้าทำด้วยความระมัดระวัง  ความบกพร่องแม้มีก็ไม่มาก  ฉะนั้นสติจึงสำคัญและมาอันดับหนึ่ง
ปัญญามาที่สอง  การทำบุญตักบาตรเป็นความดี เป็นบุญแก่จิตใจ  เมื่อมีโอกาสพอทำได้เมื่อไร
จึงควรทำเสมอ”

65

“การระวังตัวเองนั้นถูกต้องแล้ว ส่วนมากมักระวังแต่ผู้อื่น  สิ่งอื่น  ไม่ย้อนมาระวังตัวเอง
ซึ่งเป็นตัวการสำคัญบ้างเลย จึงมักผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ ธรรมะท่านสอนให้ดูตัวเอง  ระวังตัวเอง
จะได้เห็นความบกพร่องของตัวเองแล้วแก้ไขไปเรื่อย ๆจนสมบูรณ์ได้ จึงขออนุโมทนาด้วยนะ”

51

“ใจเราถ้าเฝ้าสังเกตดูอยู่โดยสม่ำเสมอกับการประกอบกิจทั้งปวง  ย่อมจะมีวันรอบคอบไปด้วย
กับงาน ไม่บกพร่องทั้งใจและงาน  จนกลายเป็นความเคยชินต่อการระวังรักษา”

61

“ไปที่ใหนก็อย่าลืมพุทโธภายในใจ  ให้พุทโธ ๆ เสมอไป ใจจะสงบเอง  เป็นสุขอยู่กับตัว
ตลอดกาลสถานที่”

56
“การไปทำบุญปกติย่อมไม่ขาดทุน มีแต่ได้กำไรทางจิตใจโดยถ่ายเดียว”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s