พระคัมภีร์แพทย์

พระคัมภีร์แพทย์

บทย่อของพระคัมภีร์ทั้งหลายนี้ได้รวมเอาความรู้ที่มี อันได้จากการสั่งสอนของอาจารย์ทั้งหลาย กับการศึกษาจากพระคัมภีร์ตำรา ตลอดจนคำแนะนำของผู้รู้หลายท่าน มา

เขียนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใฝ่รู้

คัมภีร์ 1     

   

            พระคัมภีร์ปฐมจินดา

 พระคัมภีร์ปฐมจินดาเป็นคัมภีร์ใหญ่, ท่านบรมครูรวบรวมหลายคัมภีร์มาประกอบกัน พระคัมภีร์มหาโชตรัต,พระคัมภีร์ฉันทศาสตร์ พระคัมภีร์สังโยชน์เป็นต้น,ว่าด้วยโลหิตและการเกิดของทารก โรคและอาการของโรคของกุมารกุมารีทั้งหลาย

            พระคัมภีร์มหาโชตรัต

 ในพระคัมภีร์นี้กล่าวถึงกองวาโยธาตุ อันมีผลต่อโลหิตสตรี เพราะเหตุว่าเตโชนั้นร้อนจนแปรไปจากปกติ กล่าวเรื่องโลหิตอันเป็นสำคัญสำหรับสตรี ซึ่งเป็นผู้กำเนิดบุตร ผู้บุตรก็เติบโตมาจากก้อนโลหิต เช่นนี้เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงใดๆในระบบเลือดของสตรี ย่อมมีผลต่อสุขภาพของสตรีนั้นๆ ในมุมมองกลับกัน โลหิตสตรีเป็นตัวชี้วัดสุขภาพสตรีนั้นได้เป็นอย่างดี

            พระคัมภีร์ธาตุบรรจบ

พระคัมภีร์ธาตุบรรจบกล่าวถึงสาเหตุและอาการต่างๆของโรคอุจจาระธาตุ โดยเหตุเบื้องต้นเกิดจากเป็นไข้ที่มีพิษจัดตกถึงสันนิบาตแล้วเรื้อรังมา ธาตุแปรปรวนจนอุจจาระไม่เป็นปกติ กินอาหารแปลกหรือเกินกำลังธาตุของตน เช่นเนื้อสัตว์ดิบ คาว ไขมันต่างๆ ของหมักดอง บูดเน่า ทำให้ธาตุแปรปรวน  ท้องอืดท้องเฟ้อ เรอเหม็นเปรี้ยว จุกเสียด อุจจาระก็วิปริตไป ธาตุสมุฎฐานมหาภูตรูป ๔ ประชุมกันในกองสมุฎฐาน ปิตตะ วาตะ เสมหะ โทษละสามละสาม กระทำโทษต่อปถวีธาตุสมุฎฐาน ทำให้โรคนั้นรุนแรง เรียกว่าเกิดมหาสันนิบาตหรือสันนิบาตกองใหญ่ มีอาการ ๑๕ อย่างอันเป็นอุจจาระธาตุลามกระคนด้วยมหาสันนิบาต และระคนไปในธาตุอภิญญาณ(ให้อุจจาระมีสีต่างๆ) และระคนไปในอสุรินธัญญาณธาตุ(คืออุจจาระธาตุมีกลิ่นต่างกันตามโทษที่กระทำ เอา ตกเข้าสู่อชินธาตุ รักษายากนักเพราะเป็นโรคเรื้อรัง นานเข้ากลายเป็น อสาทิยะอุจจาระคันธารธาตุ ให้บังเกิดเป็น ปะระเมหะเมือกมันเปลวไต เป็นทุรวาสาคือปัสสาวะพิการต่างๆ

คัมภีร์ธาตุวิวรณ์

            พระคัมภีร์ชวดาร

 โรคลม กล่าวถึงประเภทของลมที่บังเกิดโทษ อาการและการใช้ยารักษาโทษจากลมนั้นๆ

         พระคัมภีร์ชวดาร

 คัมภีร์ นี้กล่าวถึง ลมที่บังเกิดโทษแก่มนุษย์ เพราะโลหิตและลมเป็นเหตุ เมื่อลมระคนกันทำให้โลหิตถูกพัดให้ร้อนเป็นฟอง จนธาตุทั้ง ๓๒ แปรไป เพราะกำลังของโลหิตที่เกิดแต่ลม มิใช่จากพิษของโลหิตนั้น

        พระคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร

 กล่าวถึงลมเป็นก้อนเป็นดาน ๑๐ ประการ ที่ทำให้เกิดโรค ตั้งอยู่ในตำแหน่งต่างๆของร่างกาย

           พระคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร

 กล่าวถึงลมเป็นก้อนเป็นดาน ๑๐ ประการ ที่ทำให้เกิดโรค ตั้งอยู่ในตำแหน่งต่างๆของร่างกาย

            พระคัมภีร์อติสาร

 โรคฝีภายใน  ว่าด้วยสาเหตุและการปฏิบัติตัวที่มีผลต่อการเกิดโรคฝี ลักษณะอาการของฝีที่จำแนกตามแหล่งที่เกิดฝีพระคัมภีร์อติสาร ว่าด้วยโรคฝีในช่องท้อง มีอาการให้อาเจียน ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลักษณะต่างๆ เหตุจากกองลมและกองธาตุ แบ่งเป็นปัจจุบันกรรมอติสาร และโบราณกรรมอติสาร

            พระคัมภีร์อุทรโรค

 อาการท้องบวมท้องใหญ่ เกิดได้จากหลายสาเหตุ บวมด้วยน้ำเหลือง โลหิต เสมหะ หรือลม หรือเพราะพิษของดานในช่องท้อง

            พระคัมภีร์กษัย

โรคความสึกหรอของร่างกาย พระคัมภีร์กระษัย หรือ กษัย ว่าด้วยโรคที่ทำให้เกิดความสึกหรอ,ความเสื่อมของร่างกาย ให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ แบ่งเป็น ๒ จำพวก คือ

 กษัยเกิดเป็นอุปปาติกะโรค ๑๘ จำพวก และกษัยเกิดแต่กองธาตุสมุฎฐาน ๘ จำพวก

ปฐมจินดา-224x300

            พระคัมภีร์มุขโรค

 พระคัมภีร์มุขโรค เป็นโรคในปากในคอ อันเกิดเพราะโลหิตเป็นพิษ  คล้ายฝีกาฬแทรกในไข้พิษ ตามพระคัมภีร์ตักศิลา

            พระคัมภีร์ทิพย์มาลา

 พระคัมภีร์ทั้งสองพระคัมภีร์ทิพย์มาลา และ พระคัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์กล่าวถึงฝีวัณโรค ฝีภายในภายนอก ที่เกิดตามตำแหน่งต่างๆของร่างกายพระคัมภีร์ทิพย์มาลา ว่า ด้วยฝีภายใน หรือ วัณโรค เกิดอยู่ภายในตามตำแหน่งต่างๆ เนื่องมาจากธาตุทั้งสี่ ดิน,น้ำ,ลม,ไฟ เพราะตรีสมุฎฐานคือ ลม ดี และเสลด หรือ วาตะ,ปิตตะ และเสมหะ ที่หย่อนพิการระคนกันเป็นก้อนเป็นจุด เม็ด ๑๙ จำพวก มีอาการต่างๆ

                พระคัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์

 ว่าด้วยโรคที่เกิดที่ผิวหนัง คือฝีประเภทต่าง เป็นเม็ดยอดเดียว เกิดภายนอกในตำแหน่งต่างๆกัน ที่ด้านหน้าและหลังของร่างกาย คัมภีร์นี้แบ่งฝีเป็นสองลักษณะ คือฝียอดหงายเห็นได้ตามร่างกายส่วนหน้าและฝียอดคว่ำเห็นได้ที่ด้านหลังของร่างกาย

               พระคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค

 โรคระบบผิวหนัง โรคที่เกิดขึ้นกับผิวหนัง ได้แก่ ฝี,โรคเรื้อน และกุฏฐโรค อันเป็นโรคพยาธิ คือตัวกิมิชาติเบียดเบียนในร่างกาย ในกระดูกในชิ้นเนื้อ ให้ปรากฎอาการแสดงออกต่างกัน

              พระคัมภีร์อภัยสันตา

 ว่าด้วยโรคตา อาการต่างๆ ที่มีสาเหตุจาก โลหิต ลม กำเดา เสมหะ อันเกิดที่ตา หรือจากอวัยวะอื่น แล้วมาแสดงออกที่ดวงตา

ขอบคุณข้อมูลจาก

คัมพีร์

http://www.medimind.net

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ท

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s